Prynu cyfranddaliadau

Mae ein canllawaiau cynnig cyfranddaliadau a’r rheolau cyfreithiol i’w weld yn y ddogfen cafwyd ei greu nôl yn 2020 ar gyfer ein ymgyrch llwyddiannus i brynu Capel Bach:


I brynu cyfranddaliadau gallwch lenwi’r ffurflen isod neu lawrlwytho taflen.

Dewisiwch y dull sydd fwyaf cyfleus i chi. Os yw trosglwyddiad banc yn gyfleus i chi, rydym yn annog i chi ddefnyddio’r dull yma fel bod y Fenter yn osgoi ffioedd talu drwy Paypal.

Mae cyfarwyddiadau talu ar y dudalen nesaf.

Drwy bwyso Anfon, bydd y wybodaeth uchod yn cael ei anfon i Menter y Plu. Ni chaiff y wybodaeth ei rannu â thrydydd parti.

Bydd y Fenter yn anfon e-bost cadarnhau atoch yn fuan.