Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Menter y Plu

Helo! Mae Menter y Plu wedi prynu ac yn rhedeg Tafarn y Plu, Llanystumdwy fel menter gymunedol. Rydym ni hefyd wedi prynu Capel Bach sydd drws nesaf i’r Plu a’i redeg fel llety gwyliau er budd y gymuned.

Rydym ar ganol creu gwefan newydd i’r Fenter. Yn y cyfamser dilynwch ni ar ein blog, y cyfryngau cymdeithasol, neu dewch i’r Plu am beint!

Hoffech chi brynu cyfranddaliad a bod yn ran o’r fenter? Gallwch wneud yma.

Hello! Menter y Plu have bought and are now running Tafarn y Plu, Llanystumdwy as a community venture. We have also bought Capel Bach which is next door to the pub and now running it as a holiday accommodation for the benefit of the community.

A new website is under construction. In the meantime you can follow our developments on our blog, social media, or come to the Plu for a pint!

Would you like to buy a share and become part of the venture? You can do so here.